Naše technologie

 

Lisování

Technologie vstřikovacího lisování je základem naší práce. Proto využíváme nejlepší stroje renomovaných značek Arburg a Engel.  V současné době u nás najdete 22 vstřikovacích lisů s uzavírací sílou od 30 do 1 000 tun.

Okrajově se zabýváme také vepěnováním plastových dílů polyuretanem.

Lepení

Na čtyřech specializovaných montážních pracovištích se zabýváme aplikací oboustranné lepicí pásky na námi vyrobené plastové díly. Technologie lepení se používá především pro exteriérové díly, jako jsou lišty dveří nebo lemy. Takto námi připravené díly jsou určené k finální montáži na karoserii vozidel.

Montáže

Pro naše klienty zajišťujeme také předmontáž komponentů do světlometů. V rámci montáží připevňujeme šrouby, kabelové svazky, ventilátory a další díly.

Kontrola kvality

Pro kontrolu správnosti rozměrů našich výrobků používáme technologii 3D měření.  Stroj Hexagon Metrology DEA nám umožňuje kontrolovat díly s maximální přesností dle výkresové dokumentace a 3D dat. Kromě kontroly rozměrů na našich technologiích měříme také správnost odstínu a lesku, provádíme trhací zkoušky a kontrolu tekutosti materiálu. Externě zajišťujeme měření odrazivosti a ve spolupráci s externími dodavateli zabezpečujeme materiálové zkoušky dle dokumentace.